Saco-S årsmöte 9 oktober/Saco-S AGM October 9

Saco-S årsmöte 9 oktober/Saco-S AGM October 9

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 17:00-19.00 i Redet (Kalmar) och i sal N1017 (Växjö).

Via länkar nedan återfinns en kallelse med dagordning till mötet, ett förslag till verksamhetsberättelse och valberedningens förslag.

Direkt efter själva årsmötesförhandlingarna kommer lönesättningsprocessen att diskuteras, bl a utifrån resultat från en genomförd medlemsenkät. Utrymme kommer även att ges för att diskutera andra fackliga frågor.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Skicka i så fall ett mail till jan.andersson@lnu.se senast torsdag 4 oktober. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon smörgås!

Med vänlig hälsning!

Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Eva Pohl (ordförande resp. vice ordförande)

In English

The Saco-S AGM will take place on Tuesday October 9, 2018, at 5-7 pm in Redet (Kalmar) and in N1017 (Växjö).

The links below contain the agenda for the meeting, the annual report and the nominating committee’s proposal.

Immediately after the AGM, the process for salary-setting talks will be presented and discussed, as well as the results from a questionnaire we sent to our members after the last salary revision.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Thursday October 4, at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course, you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

Sincerely!

The Board of Saco-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Eva Pohl (Chair and Vice Chair respectively)

Dokument/documents

Kallelse/agenda (in Swedish only): Saco arsmote 181009 – kallelse

Verksamhetsberättelse/annual report (in Swedish only): Saco_verksamhetsberattelse_2017-2018

Vaberedningens förslag : Valberedning_Saco-S_Linne 2018

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply