Saco-S årsmöte 23 oktober/Saco-S AGM October 23

In English below.

Saco-S-föreningens årsmöte vid Lnu genomförs onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 16:30-18.30
Lokal i Kalmar: Skiffer (Ma1053) i hus Magna
Lokal i Växjö: Newton (C1202) i Hus C

Via länkar nedan återfinns en kallelse med dagordning till mötet och ett förslag till verksamhetsberättelse. Dessutom finns ett utkast med förslag till reviderade stadgar för den lokala Saco-S-föreningen. Vi kommer i ett senare utskick att komplettera årsmöteshandlingarna med valberedningens förslag.

Direkt efter själva årsmötesförhandlingarna kommer en presentation att ske av styrelsens påbörjade arbete med att mer strukturerat driva frågor kring ”attraktiv arbetsplats och hållbart arbetsliv” – som inledning på en diskussion om vilka frågor som kan vara centrala att lyfta i det fackliga arbetet under det kommande verksamhetsåret. Utrymme kommer även att ges för att lyfta andra fackliga frågor.

Vi bjuder på en smörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Fika-anmälan med mail till jan.andersson@lnu.se senast fredag 18 oktober. Uppge var du kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen till mötet ändå, men i så fall kan vi inte garantera någon smörgås!
Med vänlig hälsning!
Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och William Hogland (ordförande resp. vice ordförande)

In English
The Saco-S AGM will take place on Wednesday October 23, 2018, at 4.30-6.30 pm

Place in Kalmar: Skiffer (Ma1053) in house Magna
Place in Växjö: Newton (C1202) in House C

The attached files contain the agenda for the meeting, as well as a proposal for an annual report (in Swedish only). In addition, there is a proposal for revised statutes for the local Saco-S Association. We will send the nomination committee’s proposal in a later mail.

Immediately following the actual annual meeting negotiations, a presentation will be made of the work the Board has initiated to act more systematically on issues of ”attractive workplace and sustainable working life” – as a start of a discussion on what issues that can be central to lifting union work during the upcoming fiscal year. Time will also be given to raise other union issues.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Friday October 18, at the latest. Let us know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course, you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

Sincerely!
The Board of Saco-S at Linnaeus University
Jan Andersson and William Hogland (Chair and Vice Chair respectively)

Dokument/documents
Kallelse/agenda (in Swedish only): Saco årsmote 191023 – kallelse
Verksamhetsberättelse/annual report (in Swedish only): Saco_verksamhetsberättelse_2018-2019
Förslag till nya stadgar/proposal for revised statutes (in Swedish only): Utkast till nya stadgar

Kommer senare: Valberedningens förslag : Valberedning_Saco-S_Linne 2019

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply