Årsmötesprotokoll 2019

Rapport från årsmötet 2019 med Saco-S-föreningen vid Lnu
You can read the message in English below.
Via länken nedan når du det protokoll som upprättades vid årsmötet med Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet 191023.Protokoll_arsmote_191023
Efter att vi hade avslutat den mer formella delen av årsmötet hade vi ett medlemsmöte med en föredragning och diskussion kring frågor som vi anser borde prioriteras i det fackliga arbetet.
En länk till en ppt-presentation från denna föredragning når du här: Prioriterade_omraden_(191023)
MVH
Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet
Jan Andersson och Gunilla Gunnarsson (ordförande resp. vice ordförande)

Report from the annual general meeting 2019 of the Saco-S association at Lnu.
Via the link below you will find the protocol (only in Swedish) established at the annual general meeting with the Saco-S association at Linnaeus University 23/10/19. Protokoll_arsmote_191023
After the more formal part of the annual general meeting we had a member meeting with a presentation and discussion about issues that we believe should be prioritized in the union work.
A link to this presentation is available here: Prioriterade_omraden_(191023)
Sincerely,
The board of Saco-S at Linnaeus University,
Jan Andersson and Gunilla Gunnarsson (chair and vice chair)

It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply