Saco-S föreningen vid Linnéuniversitet

Välkommen till SACO-S föreningen vid Linnéuniversitetet.  Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlade organisationen för fackligt organiserade akademiker.

SACO-S föreningen vid Linnéuniversitet är en paraplyorganisation för universitetets fackligt organiserade akademiker och förhandlar för samtliga SACO-medlemmar vid universitetet.
SACO arbetar för goda villkor när det gäller lön, anställningsförhållanden, yrkesutövning, socialförsäkringar och för högre kvalitet på utbildningar från grundskola till forskning.

SACO är partipolitiskt obundet men engagerat i samhällspolitiska frågor som berör medlemmarna.

Saco-styrelsen har följande medlemmar (valda vid årsmötet sept 2016):

Ordinarie ledamöter
Jan Andersson (ordförande)
Maria Bergström (vice ordförande)
Urban Anjar (sekreterare)
Kristina Julin
Gunilla Gunnarsson
Eva Lundberg
Magnus Mårtensson (även huvudskyddsombud)
Karina Petersson
Ann-Christin Torpsten

Ersättare
Sheila Feldmanis
Ole Victor
Fredrik Hjorth
Markus Svensson

Adjungerad 2017: Eva Pohl