Saco-S föreningen vid Linnéuniversitet

Välkommen till SACO-S föreningen vid Linnéuniversitetet.  Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlade organisationen för fackligt organiserade akademiker.

SACO-S föreningen vid Linnéuniversitet är en paraplyorganisation för universitetets fackligt organiserade akademiker och förhandlar för samtliga SACO-medlemmar vid universitetet.
SACO arbetar för goda villkor när det gäller lön, anställningsförhållanden, yrkesutövning, socialförsäkringar och för högre kvalitet på utbildningar från grundskola till forskning.

SACO är partipolitiskt obundet men engagerat i samhällspolitiska frågor som berör medlemmarna.

Saco-styrelsen har följande medlemmar (valda vid årsmötet sept 2017):

Ordinarie ledamöter
Jan Andersson (ordförande)
Eva Pohl (vice ordförande)
Magnus Mårtensson (även huvudskyddsombud)
Maria Bergström

Urban Anjar (sekreterare)
Gunilla Gunnarsson
Eva Lundberg
Sheila Feldmanis
Karina Petersson

Ersättare
Ole Victor
Fredrik Hjorth
Kristina Julin Nyquist
Berit Linden
Daiva Balciunaite Håkansson