Lönerevision / salary revision

Löneavtalet för Sacomedlemmar som har ingått i revisionen är nu underskrivet.
Det är lönesättande chefers ansvar att i återkopplingssamtal meddela var och en hans eller hennes lön och grunderna för denna. Din chef bör göra detta inom de närmaste veckorna. Det centrala avtalet är sifferlöst, vilket betyder att det inte finns någon ’pott’ för individen eller kollektivet.
Den nya lönen gäller från 151001 och bör betalas ut med novemberlönen.
Medlemmar som har haft lönesättande samtal och kommit överens med arbetsgivaren har redan fått information om sin nya lön.
  …..
…..
…..
In English
The salary negotiations for Saco members have now been completed.
Your employer is responsible for informing you of your new salary and also for justifying your new salary, should you have any questions. This should be done within the coming few weeks. The central agreement has no minimum percentage.
Your new salary dates from 1 October 2015 and ought to be paid in November.
Members who have taken part in the individual salary setting interviews and who have signed an agreement with the employer have already been informed of their new salary.
For Sacostyrelsen
Sheila Feldmanis, Maria Bergström

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu klart. Se bilaga.

arsmotesprotokoll-saco-2015-09-22

 

 

Saco-S årsmöte 22 september / AGM 22 September

Medlemmarna i Saco-S-föreningen (d.v.s. alla som är anslutna till ett eller flera Sacoförbund) vid Lnu kallas härmed till årsmöte tisdagen den 22 september 2015 kl. 17:00 – 19.00.

Dagordningen, Verksamhetsberättelsen och valberedningens förslag till ny styrelse finns i dokumenten nedan.

Saco members are hereby called to the AGM on 22 September 2015, 5-7 pm.

See below for the agenda, annual report and nominating committee’s candidates for the board 2015-2016.  Unfortunately the documents are in Swedish only.

Saco arsmote 150922 kallelse

Valberedning_Saco-S_Linne 2015

Saco_verksamhetsberattelse_2014-2015

Page 10 of 41« First...«89101112»203040...Last »