Saco.lnu.se flyttas till nyare maskin

Vi har fått besked om att Saco.lnu.se flyttas till en nyare maskin på IT-avdelningen. Flytten kommer troligen att ske i början av vecka 39. Förmodligen kommer du inte att märka något, möjligen kan det bli ett kortare avbrott. Adressen saco.lnu.se behåller vi förstås.

Skulle du uppleva ett längre avbrott kan det vara en bra idé att du startar om din dator och försöker igen eftersom din dator kanske har uppgifter om den gamla sajten lagrade. Fungerar det inte efter det heller, är det dags att kontakta Servicedesk.

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Saco-S-föreningen (d.v.s. alla som är anslutna till ett eller flera Sacoförbund) vid Lnu kallas härmed till årsmöte onsdagen den 11 september 2013 kl. 17:00.

Lokal i Kalmar: V 159 i Storken. Lokal i Växjö: N 1017.

Årsmötet kommer att gästas av Lars Karlsson, SULF:s biträdande förhandlingschef, som kommer att informera om vad som är aktuellt på högskoleområdet och om vilken fackets roll kommer att vara när universitetsvärlden så småningom kommer att gå över till lönesättande samtal.

Stadgar för Saco-S-föreningen hittar ni här:

http://saco.lnu.se/wordpress/?p=143

Och valberedningens förslag här: Valberedning_Saco-S_Linne_2013

Frågor som skall tas upp på årsmötet framgår av stadgarna.

Förslag till dagordning

1.         Mötet öppnas

2.         Frågan om mötets behöriga utlysande

3.         Godkännande av dagordning

4.         Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner

5.         Styrelsens verksamhetsberättelse

6.         Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

7.         Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

8.         Val av vice ordförande för det kommande verksamhetsåret

9.         Val av styrelseledamöter

10.       Val av suppleanter till styrelsen

11.       Val av valberedning

12.       Val av föreningens representanter i olika organ (förslag: utses på delegation av den nya styrelsen)

13.       Övriga frågor

14.       Mötet avslutas

Varmt välkomna till mötet önskar styrelsen genom

Anders Fröjmark (ordf.)          Sheila Feldmanis (vice ordf.)

Björn Albin in memoriam

Vi har tagit emot beskedet att vår vän Björn Albin, styrelseledamot i Saco-S och ordförande i SULF, har lämnat oss.

Björn var välkänd för många människor vid vårt lärosäte. Han tillhörde de vårdlärare som kom från Landstingets vårdutbildning när den blev en del av dåvarande Växjö högskola. Han har varit en uppskattad lärare och handledare och har gjort engagerade insatser för universitetets internationella verksamhet. Som docent i vårdvetenskap handledde han flera doktorander.

I det fackliga arbetet var Björn principfast, pliktmedveten och alltid beredd att, med stor integritet, försvara en medlem som hade kommit i kläm. Han var engagerad och jordnära, en god lyssnare med djupt allvar men också med en portion humor. Han lämnar ett stort tomrum efter sig.

Våra tankar går till Björns familj och anhöriga.

Björn är mycket sörjd och mycket saknad.

Styrelsen och Mitsuru Suzuki

Page 18 of 41« First...10«1617181920»3040...Last »