Avtal om retroaktiva höjningar av doktorandstegarna

I fredags, den 9 november, enades personalorganisationerna och arbetsgivaren om en retroaktiv höjning av de befintliga doktorandstegarna med två procent från 1 oktober 2010 och ytterligare två procent från 1 oktober 2011.

För framtiden finns det flera olika modeller som nu diskuteras och analyseras av parterna. Vi hoppas ha ett nytt avtal klart under våren.

Löneförhandlingarna för perioden 1/10 2011–30/9 2012 avslutade

Förhandlingarna om fördelningen av de medel som avdelades för att åtgärda påtagliga strukturella felaktigheter och premiera synnerligen betydelsefulla bidrag till universitetets måluppfyllelse för revisionsperioden 1/10 2011–30/9 2012 är nu avslutade. De nya lönerna kommer inom kort att synas på Primula för dem som är berörda.

Samtliga medarbetare som omfattades av förhandlingarna skall redan med oktoberlönen ha fått ett tvåprocentigt lönepåslag för revisionsperioden.

I enlighet med fördelningen av arbetsuppgifter mellan arbetsgivare och fack är det arbetsgivarens sak att meddela sina medarbetare deras lön och skälen till lönesättningen. Frågor från medlemmarna om individuella löner och grunden för dessa hänvisas således till vars och ens lönesättande chef.

Förhandlingar om doktorandavtalet pågår.

Kallelse har utgått från arbetsgivaren till inledning av löneförhandlingarna för revisionsperioden 1/10 2012–30/9 2013.

De pågående löneförhandlingarna

Löneförhandlingar för perioden 1/10 2011−30/9 2012 pågår. Alla medarbetare som omfattas av förhandlingarna bör ha fått ett tvåprocentigt påslag på den lön som utgick i oktober. Härutöver har en bestämd och begränsad summa avsatts för att åtgärda påtagliga strukturella felaktigheter och premiera en del synnerligen betydelsefulla bidrag till universitetets måluppfyllelse. Saco har fått ett stort antal mail från medlemmar som anser sig tillhöra någon av de kategorier som det här är fråga om, till vilket kommer att arbetsgivaren har egna förslag. Förhandlingar pågår om fördelningen av anslaget.

Årets förhandlingsomgång är en speciallösning, som utnyttjar undantagsmöjligheterna i RALS-avtalet. För revisionsperioden 1/10 2012−30/9 2013 kommer förhandlingarna att ske på normalt sätt. Dessa förhandlingar inleds så snart de nu pågående är avslutade.

Här är en länk till arbetsgivarens information i Medarbetare om lönerevisionen.

Page 21 of 40« First...10«1920212223»3040...Last »