De pågående löneförhandlingarna

Löneförhandlingar för perioden 1/10 2011−30/9 2012 pågår. Alla medarbetare som omfattas av förhandlingarna bör ha fått ett tvåprocentigt påslag på den lön som utgick i oktober. Härutöver har en bestämd och begränsad summa avsatts för att åtgärda påtagliga strukturella felaktigheter och premiera en del synnerligen betydelsefulla bidrag till universitetets måluppfyllelse. Saco har fått ett stort antal mail från medlemmar som anser sig tillhöra någon av de kategorier som det här är fråga om, till vilket kommer att arbetsgivaren har egna förslag. Förhandlingar pågår om fördelningen av anslaget.

Årets förhandlingsomgång är en speciallösning, som utnyttjar undantagsmöjligheterna i RALS-avtalet. För revisionsperioden 1/10 2012−30/9 2013 kommer förhandlingarna att ske på normalt sätt. Dessa förhandlingar inleds så snart de nu pågående är avslutade.

Här är en länk till arbetsgivarens information i Medarbetare om lönerevisionen.

Universitetets själ föremål för ledare i Smålands-Posten

Det är sällan man utanför akademien förstår sig på universitetens själ, som alltifrån grundandet av de första universiteten har haft självstyret som såväl uttryck som värn. Den här ledaren i Smålands-Posten i dag (28 september) är ett intressant undantag.

Löneavtal för perioden 1/10 2011–30/9 2012

Som har framgått av meddelande från kommunikationsavdelningen finns det nu ett avtal mellan arbetsgivaren och Saco-S om lönerna för perioden  1/10 2011–30/9 2012.

Det centrala avtalet RALS 2010-T förutsätter individuell och differentierad lönesättning och en löpande process med lägesanalys, revision och utvärdering. Det ger vidare långtgående möjligheter till lokala överenskommelser utifrån verksamhetens behov.

Arbetsgivare och personalorganisationer har gemensamt bedömt det som viktigt att komma i fas med lönebildningen, så att den löpande process som RALS förutsätter kan komma igång vid inledningen av den revisionsperiod som börjar 1/10 i år. Vi har därför kommit överens om en lösning, som innebär ett generellt påslag på två procent (dock lägst 450 kr) till de medarbetare som var anställda vid revisionsperiodens början och som inte redan har erhållit lön i 2011 års nivå.

Det är dock angeläget att arbetet med att motarbeta osakliga löneskillnader fortsätter och att andra mål av betydelse för verksamheten främjas. Därför har en bestämd summa avsatts för individuella löneökningar utöver de två procenten till vissa medlemmar. Dessa medel fördelas i sedvanliga förhandlingar, som nu skall inledas.

För doktoranderna gäller att den så kallade doktorandstegen ännu inte är fastställd. Parterna står i nuläget ganska långt från varandra.

Ordföranden i Saco-S, Anders Fröjmark, är på tjänsteresa utomlands 30/9–7/10. Om ni ej får svar på mail eller kommentarer under denna tid är detta anledningen.

 

Page 22 of 40« First...10«2021222324»3040...Last »