Remissvar från Saco-S angående Lnu:s organisation

Saco-S_om_Lnu-organisation111118

Till medlemmarna om löneförhandlingarna

Saco-S-styrelsen beslöt vid sitt möte den 7  november enhälligt att jämlikt RALS § 7 punkt 4 begära stöd av central part i de lokala löneförhandlingarna. Begäran går till vårt kontaktförbund SULF, som representeras av sin förhandlingschef, tillika vice ordföranden i Saco-S, Robert Andersson.

Så snart vi har mer information att förmedla kommer vi att gå ut med den.

Protokoll 2011-10-24

Då har vi protokollet klart från den nya styrelsens första, konstituernde, möte. Nytt möte hålls i eftermiddag.

protokoll_2011-10-24

Page 28 of 41« First...1020«2627282930»40...Last »