Kritiskt läge i löneförhandlingarna

Löneförhandlingarna har nått ett svårt läge. De tidigare positiva signalerna har byggt på ett missförstånd och det har blivit klart att Saco-S och arbetsgivaren står långt ifrån varandra i sina bud. Vi vet hur hårt våra medlemmar jobbat under det gångna året och menar att detta i enlighet med det centrala RALS-avtalet skall avspeglas i lönerevisionen. Vi återkommer med mer information så snart vi kan och kommer också kalla till medlemsmöten så fort vi har mer att berätta.

Styrelsen

Protokoll från årsmötet 3 oktober 2011

Protokoll från Saco-S årsmöte 2011-10-03

Kallelse till årsmöte 2011 för Saco-föreningen vid Linnéuniversitetet

Datum:             2011-10-03
Tid:                   17.00 (pricktid)
Lokal:                Kalmar: Studio 1                               Växjö:IKEA-salen, N-huset

Efter mötet bjuds medlemmarna på fika med tilltugg.

Välkomna önskar styrelsen för SACO-föreningen vid Linnéuniversitetet

genom Mitsuru Suzuki, ordf. och Anders Fröjmark, vice ordf.
Stadga för Saco-förening vid Lnu bifogas.

Förslag till dagordning
1.         Mötet öppnas
2.         Frågan om mötets behöriga utlysande
3.         Godkännande av dagordning
4.         Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner
5.         Styrelsens verksamhetsberättelse
6.         Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
7.         Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

8.         Val av vice ordförande för det kommande verksamhetsåret
9.         Val av styrelseledamöter
10.       Val av suppleanter till styrelsen
11.       Val av valberedning
12.       Val av föreningens representanter i olika organ

13.       Övriga frågor

  • a) Löneförhandlingsläget
  • b) Ev. organisationsförändring

14.       Mötet avslutas

Page 29 of 41« First...1020«2728293031»40...Last »