Protokoll 2011-05-18

Protokoll 2011-05-18

De pågående löneförhandlingarna

Vi får många frågor om läget i löneförhandlingarna. Läget är det att vi har fått bud från arbetsgivaren för de flesta av våra medlemmar, men att viktiga grupper ännu saknas, främst professorerna. Innan vi har fått allt är det inte möjligt att se helheten.

Allteftersom vi har fått in buden går vi igenom dem och förbereder vårt yrkande. Medlemmarna inser säkert att det handlar om väldigt många individer, så det är ett tidskrävande arbete. När vi har givit vårt yrkande till arbetsgivaren vidtar en förhandling utifrån detta. Erfarenheterna hittills talar för att det kan komma att ta en tid innan arbetsgivare och fack har kommit överens.

Att löneförhandlingarna tar extra lång tid i år har naturligtvis också att göra med att Linnéuniversitetet är ett nytt lärosäte och att alla rutiner måste skapas på nytt.

Vår förhoppning är i vilket fall som helst att de nya lönerna skall kunna gå ut med junilönen. Det kommer då att handla om en utbetalning av en retroaktiv löneförhöjning från den 1 oktober.

Universitetets nybyggnadsplaner i Kalmar

Frågan om eventuella nybyggnationer för Linnéuniversitetet har varit föremål för en intensiv diskussion i pressen. Saco-föreningens vice ordförande intervjuades nyligen i Östran om detta (se länk nedan). Bland medlemmarna finns det naturligtvis många synpunkter och åsikter om allt från kostnader till arbetsmiljö och konkreta lokaliseringsplaner, så vi öppnar härmed ett forum för vidare diskussioner och kommentarer.

Vice ordf. i Östran om nybyggnadsplaner

Page 30 of 40« First...1020«2829303132»...Last »