Östran-artikel om nybyggnadsplanerna i Kalmar

Östran skrev den 10 juni (länk) om universitetsstyrelsens möte, där bland annat frågan om nybyggnad i Kalmar har varit uppe. I artikeln sägs, att ”ingen ifrågasatte”. Då har Östrans sagesman uppenbarligen inte räknat med de fackliga representanterna, som ställde frågor, vittnade om oro för att kostnaderna kan komma att gå ut över undervisningen och – inte minst – kritiserade idén om en eventuell samlokalisering mellan universitetsbiblioteket och stadsbiblioteket.

Protokoll 2011-05-18

Protokoll 2011-05-18

De pågående löneförhandlingarna

Vi får många frågor om läget i löneförhandlingarna. Läget är det att vi har fått bud från arbetsgivaren för de flesta av våra medlemmar, men att viktiga grupper ännu saknas, främst professorerna. Innan vi har fått allt är det inte möjligt att se helheten.

Allteftersom vi har fått in buden går vi igenom dem och förbereder vårt yrkande. Medlemmarna inser säkert att det handlar om väldigt många individer, så det är ett tidskrävande arbete. När vi har givit vårt yrkande till arbetsgivaren vidtar en förhandling utifrån detta. Erfarenheterna hittills talar för att det kan komma att ta en tid innan arbetsgivare och fack har kommit överens.

Att löneförhandlingarna tar extra lång tid i år har naturligtvis också att göra med att Linnéuniversitetet är ett nytt lärosäte och att alla rutiner måste skapas på nytt.

Vår förhoppning är i vilket fall som helst att de nya lönerna skall kunna gå ut med junilönen. Det kommer då att handla om en utbetalning av en retroaktiv löneförhöjning från den 1 oktober.

Page 31 of 41« First...1020«2930313233»40...Last »