Det centrala arbetstidsavtalet från 1 oktober 2009

Sedan den 1 oktober 2009 gäller ett nytt centralt arbetstidsavtal. Förhandlingar om ett lokalt arbetstidsavtal vid Lnu kommer att inledas inom kort. Det centrala avtalet kommer att vara utgångspunkt för det första mötet. Följ nedanstående länk för avtalstexten:

Det centrala arbetstidsavtalet från 1 oktober 2009

Stadgar

Här finner du en länk till stadgarna för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet:

Stadgar_Saco-S_vid_Lnu_100204

Universitetsdirektören lämnar Lnu

Universitetsledningen i form av rektor Stephen Hwang, biträdande universitetsdirektören Per Brolin och personalchefen Inger Thörnqvist hade på morgonen den 17 januari ett möte med facken.

Från pressmeddelandet vet alla att rektor och universitetsdirektören har beslutat gå skilda vägar. 

Universitetsdirektören Annika Åkerblom säger upp sig från den 1 juli med ett års uppsägningstid. Till den 30 juni kvarstannar hon i organisationen som resursperson och för att lämna över igångsatta projekt, men hon kommer inte att fungera som universitetsdirektör framgent.

Per Brolin är redan biträdande UD och kommer att ta över UD:s uppgifter. Så snart som möjligt skall en t.f. UD utses. För kontinuitetens skull kan facken tänka sig en pragmatisk lösning, där Per Brolin får denna roll. Det är viktigt att förvaltningen får arbetsro.

Facken och ledningen är överens om att det inte är läge för att driva igenom stora förändringar av verksamheten innan en ny UD är på plats. Lugn och ro behövs i organisationen.

När Annika Åkerblom rekryterades som universitetsdirektör reserverade sig facken. Rektor sade emellertid vid måndagens möte, att han med den information han hade då inte kunde ha förutsett vad som skulle hända och att han säkert skulle ha gjort samma bedömning i dag.

Facken kommer att samverka med universitetsledningen via personalchefen vid rekrytering av ny UD. Vi behöver även en ny kommunikationschef, men UD-rekryteringen har prioritet. Facken har strukit under att personalchefen måste ges en mycket mer synlig roll i rekryteringen.

Vid mötet betonade personalchefen avslutningsvis vikten av att det arbete som har inletts för bättre samverkan mellan ledningen och de fackliga organisationerna fullföljs.

Mitsuru Suzuki     Anders Fröjmark

Page 33 of 40« First...102030«3132333435»...Last »