Inför lönesättande samtal

This information is about the salary-setting talks all Saco members will have this year. If you have questions or need information in English, please contact Sheila Feldmanis.

 

Alla Saco-S-anslutna ska ha lönesättande samtal med sin närmaste chef och några av dessa samtal har redan genomförts. Vi har avvaktat att skicka ut denna information tills nu, eftersom vi har avvaktat en lokal överenskommelse med arbetsgivaren kring hur processen för lönesättande samtal ska se ut vid Linnéuniversitetet.

Av överenskommelsen :  Overenskommelse RALS 2016  framgår att de lönesättande samtalen i normalfallet äger rum i två steg och att första samtalet (steg 1) bör vara fokuserat på dina prestationer, och under det andra samtalet informerar din chef dig om din nya lön.

Du kan förbereda dig inför detta genom att undersöka följande:

Mallarna: För lönesättande samtal finns mallar i flera varianter. Innan samtalet ska du fråga din chef vilken hen tänker använda. Kontrollera även hur hela processen för lönesättning ska se ut på just din enhet eller institution.
Här hittar du mallar:

https://medarbetare.lnu.se/att-arbeta-vid-lnu/anstallning-och-lon/utvecklings–och-lonesamtal

Här hittar du andra dokument och användbar information, såsom lönepolicyn och statistik:

https://medarbetare.lnu.se/att-arbeta-vid-lnu/anstallning-och-lon/lon/information-om-lonerevision—rals

Lönepolicyn: Gå igenom och tänk på vad du gör utifrån kriterierna.

Lönestatistik: Det finns enkel lönestatistik baserad på lönerna oktober 2015, d v s de sist förhandlade och mest aktuella. Personalavdelningen har plockat fram dem för alla anställda.

I slutet av februari hade vi ett medlemsmöte där vår kontaktombudsman Robert Andersson från SULF talade om temat ”Lönesättande samtal”. En PowerPoint-presentation från mötet finns här: http://saco.lnu.se/wordpress/?p=735

Vill du titta på lönestatistik på riksnivå kan du logga in via ditt medlemskap till Saco-Sök. Saco-Sök finns här: http://www.saco.se/studieval–karriar/pa-jobbet/sa-satts-din-lon/saco-lonesok/ och SULF statistik finns här: http://www.sulf.se/Vagledning/Lon-och-lonesamtal/

Efter samtalet: Om du och din chef är eniga efter samtalet skriver du på en överenskommelse om din nya lön. Om ni inte är överens kommer nya samtal att hållas, s k 4-parts samtal. Denna gång finns i så fall en facklig representant med, och även ytterligare en representant från arbetsgivarsidan. Vid fortsatt oenighet regleras lönen mellan arbetsgivaren och Saco-S.

Efter avslutad revision: Saco-S och arbetsgivarens delegation kommer att följa upp och utvärdera processen innan arbetet med lönerevision 2017 påbörjar.

Det går naturligtvis bra att kontakta någon i Sacostyrelsen direkt om du har frågor, eller behöver råd.

 

Med vänlig hälsning

Jan Andersson                Sheila Feldmanis

Lönesättande samtal; ppt bilder

Klicka på länken nedan för att hitta ppt-bilder från medlemsmötet om lönesättande samtal som vår ombudsman Robert Andersson höll 29 februari 2016.

29 feb 2016 medlemsmote Lonesattande samtal

Medlemsmöte 29 februari

Medlemsmöte/Members’ meeting: 29 februari/29 February

(You can read the message in English below)

Saco-S-föreningen bjuder in alla medlemmar till ett medlemsmöte måndagen 29 februari, 12-13 i Multimediasalen i Växjö och Studio 2 på Västergård i Kalmar.‪

Vi kommer att få besök av vår fackliga kontaktombudsman Robert Andersson som kommer att tala om:

  • lönesättande samtal
  • ‪enskilda överenskommelser

Ta tillfället i akt och informera dig om och diskutera frågor som rör dina anställnings- och arbetsvillkor.

Vi bjuder på en enkel lunchsmörgås (ost till alla för att undvika beställningskaos) och kaffe/te. Skicka din anmälan till jan.andersson@lnu.se senast torsdag 25 februari kl. 13. Uppge var ni kommer att delta: Kalmar eller Växjö. Du är självklart välkommen utan anmälan, men vi kan inte garantera någon lunchmacka då!

‪Välkommen!

Styrelsen för SACO-S-föreningen vid Linnéuniversitetet

Jan Andersson och Maria Bergström (ordförande resp. vice ordförande)

‪*****************

‪In English

Saco-S invites all its members to a meeting on Monday 29 February, 12-13 in Multimediasalen in Växjö and Studio 2 at Västergård in Kalmar.

Our central ombudsman from SULF, Robert Andersson, will give information about:

  • salary setting talks
  • individual agreements

Take the chance to find out more and discuss matters relating to your employment and working conditions.

We will provide a sandwich (cheese for everyone to avoid chaos in ordering!) and coffee/tea. Register by sending a mail to jan.andersson@lnu.se by Thursday 25 February, 13.00 at the latest. Let me know whether you’ll be taking part in Kalmar or Växjö. Of course you may attend even though you haven’t registered, but we won’t be able to guarantee you a sandwich.

Welcome!

The Board of SACO-S at Linnaeus University

Jan Andersson and Maria Bergström (Chair and Vice Chair respectively)

Page 7 of 40« First...«56789»102030...Last »